Kennismaking met Wilskracht Hofstade

De Stichting


Het was Albert Mertens, eigenaar van een weide op de Molenkouter die zijn pachter Michel Coppens er kon van overtuigen, dit stuk weiland te laten gebruiken als voetbalveld..
Na het samenstellen van een competent bestuur van vijf personen konden we van start gaan en aansluiten bij de Belgische Voetbalbond. Voor de kleuren van de uitrusting viel de keuze op blauw-wit en de club kreeg als doopnaam ‘Wilskracht Hofstade’. De officiële stichtingsdatum, door de club opgegeven aan de Belgische Voetbalbond is: 3 april 1953. We kregen het stamnummer 5.648 toebedeeld. Daar het terrein gelegen was in de onmiddellijke omgeving van café ‘De Keizer’, werd deze aloude ‘afspanning’ het stamlokaal.


Men kan moeilijk van een kampioenstitel spreken in het seizoen 1953-’54. Want we waren nauwelijks aangesloten bij de K.B.V.B. als we tot onze verbazing mochten vaststellen dat we als eerste eindigden in het klassement van de 3e bijzondere – reeks E. We moeten er eerlijkheidshalve wel aan toevoegen dat we in dat seizoen uitkwamen tegen de reserve-elftallen van de ploegen van deze reeks. Het eerste jaar maakten er 26 spelers deel uit van onze club die allen tot dit puike resultaat hebben bijgedragen. Daarom willen we ook deze spelers van het eerste uur in onze hulde betrekken. Hierna volgen de namen:
Oscar De Schepper, Antoine Develder, Roger Bullimore, Louis Blondeel, Louis De Moor, Jozef Borreman, Pierre Cornelis, Hubert Galle, Kamiel Maesschalck, Herman D’Haese, Joris of Georges Van Malderen, Jan Joos, Jozef De Grauwe, Jan Joos, François D’Hondt, Roger De Paepe, W. Peleman, Armand De Smet, Alfred D’Haeseleer, Willy Janssens, Theodoor Veldeman, Philemon Van Gijseghem, Rudolf Beckers, Paul Blondeel, Etienne Cornelis en Pierre Van Neck.


Verder verloop

Oscar De Schepper schreef trots over die periode: “We boekten behoorlijke resultaten en kregen bijgevolg soms meer dan 300 toeschouwers op onze thuismatchen”.
De club leefde en groeide uit tot een volwaardige vereniging die een meer uitgebreide leiding noodzakelijk maakte, zodat het bestuur in het seizoen 1955-‘56 er als volgt uitzag:
Arnold Callebaut (ere-voorz.), Oscar De Schepper (voorz.), Paul Van Malderen (o.-voorz.), Roger De Paepe (secretaris), Leopold Wauters (hulp-secretaris), Antoine Develder (schatbewaarder), Victor Cornelis (chef-uitrustingen), Albert Mertens (chef-terrein), Jozef Blanckaert (materiaaloverste). Commissarissen: Gaston De Smet, Henri Blondeel, Maurice De Smet, Jean Possemiers, Cyriel Van Cauter, Marcel De Cock, Gaston Dierickx, Petrus Moens, Alfons De Ridder en Frans Cornu.


Een heel bijzondere gebeurtenis

Door onteigeningen werden we in 1970 verplicht onze terreinen aan ‘De Keizer’ te verlaten en de club kreeg een nieuw stadion gelegen op ‘Steenberg’. Maar, de spoedig te klein geworden infrastructuur werd enkele jaren later door een nieuw en ruim sportcomplex vervangen. Het was toen een van de modernste inrichtingen in de lagere afdelingen die beantwoordde aan de nieuwe noden met inbegrip van feestzaal en ruime kantine.


Een eerste maal kampioen

Zoals velen zich ongetwijfeld nog zullen herinneren speelde S.C.W. Hofstade in het seizoen 1975-1976 kampioen en steeg van 4e naar 3e provinciale. De resultaten van de seizoenen tussen het beginjaar en deze kampioenstitel mochten gezien worden, daar we vijfmaal een eervolle tweede plaats veroverden. Hierna volgen de namen van de spelers die de eerste echte kampioenstitel hielpen behalen: Doel: Snauwaert René – Van Gijsegem Erik. Achterspelers: Lissens John (trainer), Paerewijck Julien (kapitein) De Ridder Gilbert en Van Geert Frans.
Middenspelers: Roeland Frans, Guns Louis, Roels André en Van Kerkhove Jaak.
Voorspelers: Vergeylen Ronald, Graziano Salvatore, Roels Hendrik, Van den Brempt Rudy en Van Limbergen Marc.


Met deze ploeg behaalde Wilskracht 46 punten, scoorde 69 maal en incasseerde slechts 12 tegendoelpunten. Ze wonnen 20 matchen, speelden 6 keer gelijk en verloren geen enkele match!

De overige kampioenstitels
Wilskracht Hofstade zou nog tweemaal kampioen spelen. Maar reeds in 1958-‘59 mocht er echter ook een beetje gevierd worden. Reden daartoe was de 2e plaats die toen werd behaald, waardoor we een reeks hoger mochten aantreden, want er waren twee stijgers dat jaar. Nadien volgden er enkele jaren van ups en downs, van goede klasseringen tot minder goede en zelfs dalingen.
Maar het kampioengebeuren werd herhaald in het seizoen 1984-‘85 (van vierde naar derde provinciale). En het jaar daarop in 1985-‘86 was het weer prijs en mochten we onze intrede doen in 2e provinciale.
Maar het kan verkeren natuurlijk…..Weer volgden enkele jaren van mindere en dan weer betere resultaten, maar de grote successen bleven uit. Maar na enkele jaren was het weer eens gelukt, want op zondag 27 april 2003 mocht er eindelijk na de ‘thriller-match’ tegen Denderleeuw, weer worden gevierd! We zijn voor de vierde keer sedert de oprichting van de club kampioen geworden. En dan nog in het jaar van het vijftigjarig bestaan.
Neveninformatie
Hierna volgen in chronologische volgorde de namen van de voorzitters, de secretarissen en de trainers die onze club tot op de dag van vandaag hebben gekend, maar ook deze van de cantinières en hun echtgenoten die gedurende al die jaren onafgebroken getrouw op post waren om de hongerige magen te spijzen en vooral de dorstige kelen te laven.
De voorzitters: Oscar De Schepper (de allereerste president), Kamiel De Smet, Gaston De Pero, Geert D’Haese en Erik Van Gysegem.
De secretarissen: Roger De Paepe (de eerste in de rij), Leopold Wauters, Gaston De Smedt, Ghislain Becqué, Erik Van Gijsegem, Robert Meuleman, Patrick De Mol, Nadine Van den Borre en Yves Bruylandt onze huidige gerechtelijke correspondent.
De trainers: Louis De Moor (die er bij de stichting reeds bij was), Albert Hervent, Marcel Brisard, Willy De Vos, Jozef Van der Jeught, John Lissens, Julien Paerewijck, Willy Aerts, Charly Van de Perre, Johan Boskamp, Stefaan Smith, Julien Geldhof, Rudy Haleydt, Robert De Bruck, François Sneykers, LucVan den Steen, Rik Van Boven, Freddy Haegens, Mark Verbrugghe, Glenn Geeraerts, Edmond Boone, Eddy Van de Voorde, Emiel Thienpondt, Geert Van Roy, Ronny Janssens, André Moreels, Werner Quipor en Ghunter Perreman, Jerry De Reuse, Eddy Steenhout, Pieter Eeckhout, Thierry De Jonghe en huidige trainer Hanno Poep.
De voorzitters of coördinators van de jeugdelftallen:
Albert Meuleman, Erik Van Gijsegem en Hugo De Rick.
De kantine houders: Maurits D’Haese en Josephine Paerewijck, Herman en Stella Schockaert, Kamiel en Emilienne Van Nuffel, Roger en Maria Lievens, Willy en Rita Siccard, Maurits en Fabienne Everaert, Hilde Bambust en Myriam Droessaert.
Het bestuur van K.S.C.W. Wilskracht Hofstade blijft hopen dat de inwoners van hun gemeente zouden inzien dat deze club opgericht werd met de bedoeling hun kinderen - de jeugd van dit dorp - een degelijke club met aangepaste sportinfrastructuur aan te bieden tot voldoening van iedereen. Het is prachtig om te zien hoe de jongeren door hun inzet leren voetballen en door soms harde trainingen uitgroeien tot flinke, stevige atleten. Dit alles gebeurt dan ook onder leiding van bekwame trainers die hen tevens de regels van de sportiviteit bijbrengen.
En er zijn hier, zoals in elke voetbalploeg trouwens, een aantal bijzondere figuren de revue gepasseerd! Het mag gezegd, er waren markante persoonlijkheden bij. We denken hierbij aan Johan Boskamp (inderdaad de grote Jan van R.W.D.M. en Anderlecht, die hier in het seizoen 1982-‘83 als trainer fungeerde), Rudy Haleydt (de ex-speler van Eendracht Aalst, Waregem en Lokeren) die hier eveneens in 1984-‘85 als speler-trainer bij onze club is gekomen en die onze club op twee jaar tijd van 4e naar 2e provinciale bracht.We mogen ook niet voorbijgaan aan de persoon van Geert Van Roy, de gewezen trainer bij Eendracht Aalst die hier in 1999 in dezelfde hoedanigheid het roer in handen had. Ook de namen van sommige bijzondere spelers zullen velen zich nog herinneren. Zoals deze van Ronald Vergeylen, een klasbak van bij ons die ook nog andere horizonten heeft opgezocht (Merchtem – 3e Nationale). Louis Nevens, die reeds zijn klasse bewezen had bij Eendracht Aalst en F.C Denderleeuw en die één van de uitblinkers was in 1985-‘86 bij het behalen van de titel. Axel Vergeylen die na een seizoen pre-miniem reeds werd opgemerkt door Anderlecht waar hij in 1989 dan ook naartoe is getrokken. We denken aan Koen Schockaert, een product van bij ons die reeds op 16-jarige leeftijd naar Lokeren werd getransfereerd en nadien bij Club Brugge terecht is gekomen en nog anderen wiens namen jullie zeker niet onbekend zijn. Zoals Luc Van Hauwermeiren o.m. die reeds als jongere speler snel door Eendracht Aalst werd opgemerkt en werd ingelijfd door deze club. Er zijn ook nog zovele andere verdienstelijke spelers die we helaas, binnen dit kort bestek niet kunnen citeren.
We willen toch niet nalaten eventjes iemand met een bijzondere staat van dienst in de kijker te zetten, nl. Julien Paerewijck (beter gekend als de ‘Luts’). Het is inderdaad de persoon die na een rijkgevulde carrière als speler (meer bepaald van 1959 tot 1976 onafgebroken in het eerste elftal en jaren kapitein van de ploeg), zich sedertdien reeds jarenlang en op onafgebroken wijze ten dienste heeft gesteld van de club en zowat het manusje van alles was en is. Van trainer van het eerste elftal tot trainer bij de jongeren. Maar tot op de dag van vandaag neemt hij ook het maaien van het gras, het kalken van de lijnen, het onderhoud van het materiaal, het ophangen van de netten, enz. op zich. We willen hem zeker een speciale plaats toekennen bij de meest verdienstelijke clubleden en hem een voorbeeld noemen voor de jongeren.
Tot besluit
Koninklijke Sportclub Wilskracht Hofstade treedt in competitie met een flink aantal ploegen. We spreken over de 1ste ploeg, de reserveploeg en zondagochtendploeg, U17,U15, U13,U12, U11,U10, U9, U8, U7 en U6.
Er is echter nog zoveel dat u nog niet weet over deze club, maar dat vertellen de bestuursleden, de supporters en de spelers zelf u graag tussen pot en pint in de ruime kantine. Endat u welkom bent, dat wist u al.

 

 Links bovenaan Gustaaf ernaast de trainer Willy Aerts dan John Peynsaert, Erik Van Gysegem, Gordon De Bruyn, Bernard V D Broecke, Luc De Man, Dirk De Muynck, Jan Van Sinay. Zittend: links Dirk De Man, Hendrik Roels, Jan Geeroms, Jozef Bessems, Dirk Geeroms, Erland De Witte en Guy De Muynck.


Met dank aan onze sponsors !!!